Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web s666casino-vn.top. Trước khi sử dụng trang web này, bạn phải đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản sau:

- Bạn đồng ý sử dụng trang web này chỉ để những mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành.

Quyền sở hữu trí tuệ

Các tài nguyên, nội dung, thông tin và bất kỳ tài liệu nào khác có trên trang web này được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên thứ ba. Bạn không được sao chép, phân phối, sử dụng lại hoặc tạo nên bất kỳ sản phẩm phái sinh nào từ tài liệu này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

Điều khoản sử dụng cũng áp dụng cho tất cả các nội dung và dịch vụ của chúng tôi được truyền tải hoặc hiển thị thông qua trang web này.

Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt các điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước. Bạn nên kiểm tra định kỳ để biết những thay đổi mới nhất trong điều khoản sử dụng.

Chúng tôi cũng có thể chấm dứt truy cập của bạn vào trang web bất cứ lúc nào nếu chúng tôi cho rằng bạn vi phạm các điều khoản sử dụng hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên thứ ba.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi về các điều khoản sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]

  • Địa chỉ: Đường số 1, Quận 2, TP. HCM
  • Số điện thoại: 0123456789
  • Email: [email protected]